Om oss

Environmental Science är ett affärsområde inom Bayer CropScience, som är specialiserat på utveckling och marknadsföring av produkter mot skadedjur, ogräs och växtsjukdomar för yrkesmässig användning.


I Sverige erbjuder vi ett omfattande sortiment av:

  • Professionella skadedjursbekämpningsprodukter
  • En balanserad och stark portfölj av professionella växtskyddsprodukter

Starka varumärken är AquaPy, Ficam D, Ficam W, K-Obiol EC25, Baycidal 25 WP, QuickBayt, Racumin Pasta P, Racumin Foam, K-Othrine SC25, Maxforce Quantum, Maxforce Quantum Myrdosa, Maxforce White Maxforce LN, Logo, Merit Forest och Merit Turf.

Vi erbjuder en hög nivå av teknisk support och har en stark pipeline av kommande produkter.