• Full spårbarhet.
Natt som dag.

    Full spårbarhet. Natt som dag.

    Harmonix Monitoring paste är första
    steget i Integrated Rodent Management.

    Harmonix® MONITORING PASTE
Harmonix Monitoring

Ett innovativt sätt att övervaka gnagare.

Bayer går ut med lanseringen av Harmonix Monitoring Paste.

Protecting Tomorrow….. Today

Lär dig hur Bayers engagemang för hållbar utveckling bidrar till att det växer upp en friskare värld.

Bayer - Vetenskap för en bättre tillvaro

Lär dig mer om den långa traditionen av forskning vid Bayer: i mer än 150 år.