Merit® Forest

Insektsmedel
Lämplig till

Merit® Forest - ett säkert snytbaggeskydd

Merit Forest WG är ett medel med aktiva substansen imidakloprid, som är mycket effektivt mot snytbaggen och mycket skonsamt för plantorna. Medlet är formulerat som ett vattenlösligt granulat. Därför är Merit Forest inte brandfarligt och risken för hud- och ögonirritation reduceras.

Användningsområde

Merit Forest WG är godkänt för användning mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Behandling får endast ske i plantskolor, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade plantor.

Hög effekt mot snytbaggen
Imidakloprid är ett systemiskt verkande insektsmedel, dvs. insekten påverkas via matsmältningen. Därför är Merit Forest särskilt verksamt mot gnagande insekter, till exempel snytbagge.

Skonsamt för plantorna och nyttoinsekterna
Genom att Merit Forest WG inte innehåller lösningsmedel och blandas med vatten, är det också mycket skonsamt mot plantorna. Merit Forest WG har ingen negativ påverkan på grönska eller skottutveckling. Kontaktverkan är ringa, varför nyttoinsekter som landar på torr behandlat yta, påverkas minimalt eller inte alls. Emballage från behandlade plantor kan lämnas till kommunens sopstation för förbränning.

Fördelar:

  • Hög effekt motsnytbaggen
  • Systemisk verkan, skyddar hela plantan under lång tid
  • Skonsamt för användaren
  • Skonsamt för plantorna
  • Skonsamt för nyttoinsekterna
  • Vattenlösligt granulat

Fakta:

  • Verksam beståndsdel: Imidakloprid 70 vikt-%
  • Emballage: 2 kg (4 x 2 kg)

Sök säkerhetsdatablad här

Läs mer

Användning & Säkerhet

Använda var
  • Utomhus
Kontrollera vad

Behandling med Merit® Forest utförs på plantskolor med en stängd appliseringsmetod, där behandlingsvätskan återcirkuleras. Merit® Forest blandas i vatten med en koncentration av 1,4%, dvs. 14 gram Merit® Forest till 1 liter vatten.

Merit® Forest sprutas på stammen, från rothalsen till den nedre kransen av grenar. Se till att få en bra täckning av behandlingsvätskan, men undvika att behandla topp skott. Paketerade växter förvaras i kylskåp tills plantering. Skydda växter från värmen och solen. Endast friska växter bör behandlas.

Använd skyddshandskar av nitrilgummi, skyddsglasögon, stövlar och skyddskläder som passar hantering och användning av produkten. Vid långvarig besprutning och när det finns risk för inandning av sprutdimma, ska en mask med kombinationsfilter A1 / P2 användas.

Läs mer