Sekretsspolicy

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer AB (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

Hantering av personuppgifter


Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) General Data Protection Regulation).

Användning av Webbplatsen

 

Åtkomst till Webbplatsen

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vissa data till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande data samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 • IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Tidszoneskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
 • Innehåll i begäran (specifik plats)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Överförd datavolym
 • Webbplats som begär åtkomst
 • Webbläsare, språksinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

För att skydda våra legitima intressen kommer vi därutöver att lagra sådana data under en begränsad tid för att kunna spåra personuppgifter i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) General Data Protection Regulation).

Inställning för kakor (cookies)

Vad er cookies (kakor)?

Webbplatsen använder cookies. Cookies, eller kakor, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Cookies innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.

Vilka cookies använder vi?

Vi skiljer mellan två kategorier av cookies: (1) Funktionella cookies, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara cookies som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellen nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de cookies vi använder.

Kräver ditt samtycke


Vi använder valbara cookies endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) General Data Protection Regulation). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara cookies används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en cookie på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge cookien är aktiv. När cookiens livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar cookien, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.


Förhindra cookies


Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några cookies sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera cookies helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska cookies på det sätt som anges i tabellen ovan.


Webbplatsanalys

På Webbplatsen använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av vår webbplats för vår räkning. För det ändamålet använder vi de cookies som beskrivs närmare i tabellen nedan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Därefter får vi de relevanta resultaten i anonymiserad form. Dina användaruppgifter kopplas inte till din fullständiga IP-adress under denna process. Vi har aktiverat den IP-anonymiseringsfunktion som Google erbjuder på vår webbplats. Den raderar de sista 8 siffrorna (typ IPv4) eller de sista 80 bitsen (typ IPv6) av din IP-adress. Dessutom är Google certifierat under skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, som garanterar att en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls vid Googles behandling av data i USA.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare eller genom att hantera ditt samtyckte enligt här. I så fall sparas en opt-out cookie på din dator. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out kakan.

Mer information om Google Analytics finns i användningsvillkoren för Google Analytics, Google Analytics riktlinjer för skydd av privatlivet för Google Analytics och Googles sekretesspolicy.

Valbara cookies:

Namn och funktion
Livslängd

_ga

Google Analytics. Med dessa cookies kan vi analysera din användning av webbplatsen genom att associera en slumpmässigt genererad unik identifierare för din enhet så att vi kan känna igen detta vid nästa besök på webbplatsen.

6 månader

_gat

Google Tag Manager. Den här cookie används för att infoga Google Analytics-spårningsskript på webbplatsen.

6 månader

_gid

Google Analytics. Med dessa cookies kan vi analysera din användning av webbplatsen genom att associera en slumpmässigt genererad unik identifierare för din enhet så att vi kan känna igen detta vid nästa besök på webbplatsen.

6 månader

Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt med de kontaktformulär som finns på vår webbplats. Du kan bland annat lämna följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefon
 • E-post
 • Meddelande

Vi samlar in, behandlar och använder den information du lämnar via kontaktformulären endast för att behandla din specifika begäran.

Prenumeration på vårt nyhetsbrev "Pest Control Expert"

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på Webbplatsen. Baserat på ditt tidigare samtycke samlar vi in och använder den e-postadress du har angett för att skicka dig nyhetsbrevet (Art. 6(1)(a) dataskyddsförordningen).

Om du vill ha ett anpassat nyhetsbrev kan du frivilligt lämna följande extra information till oss:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Företag

Vi använder s.k. dubbel opt-in procedur för prenumerationen på vårt nyhetsbrev. När du har prenumererat på nyhetsbrevet på Webbplatsen skickar vi dig ett mejl till den e-postadress du har angett och ber dig bekräfta. Om du inte bekräftar prenumerationen stryks den automatiskt. För att förhindra missbruk av dina personuppgifter loggar vi din prenumerationsbeställning och bekräftelsen, med arkivering av den IP-adress du använder för prenumerationen, när du beställde prenumerationen och bekräftade den, det meddelande vi skickade dig gällande din prenumeration och bekräftelse.

Du kan när som med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. För att meddela att du vill avsluta prenumerationen kan du använda respektive länk som finns med i alla nyhetsbrev, eller använda de kontakter som anges nedan.

Tjänster och innehåll från tredje parter på Webbplatsen

Vi använder tjänster och/eller innehåll från tredje part på vår webbplats. När du använder sådana tjänster från tredje part eller när innehåll från tredje part visas utväxlas kommunikationsdata mellan dig och respektive leverantör av tekniska skäl.

Respektive leverantör av tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål. Så vitt vi känner till har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från leverantörer som är kända för att behandla uppgifter för egna ändamål på ett sådant sätt att antingen all kommunikation för andra ändamål än att presentera deras tjänster eller innehåll på vår webbplats är blockerad eller så att kommunikation endast äger rum när du aktivt har valt att använda respektive tjänst. Eftersom vi inte har någon kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter kan vi dock inte ge bindande information om omfattningen och ändamålet med sådan behandling av uppgifter.

För mer information om omfattningen och ändamålet för sådan insamling och behandling av dina uppgifter, läs sekretesspolicyn för de företag som levererar tjänsterna och/eller innehållet vi tillhandahåller och som ansvarar för skyddet av dina personuppgifter i detta sammanhang: 

 • Delningsknapp för Facebook
 • Delningsknapp för Twitter
 • YouTube-videor

Användning av rekommendationsfunktionen

Om du vill rekommendera oss till andra kan du göra det med rekommendationsfunktionen på vår webbplats. Du kan i ditt och vårt rättmätiga intresse skicka ett meddelande till vem som helst som du antar skulle vilja ha sådan information.

Personer som inte vill ta emot meddelanden via vår rekommendationsfunktion kan begära att läggas in i en lista med blockerade mottagare genom att följa anvisningarna i respektive meddelande. 

Information om dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter, som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan.

Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen skicka ett e-mail till vår personuppgiftansvarig eller använd den angivna kontaktformuläret eller kontakta vårt uppgiftsskyddsombud på följande adress:

Bayer AB

Att. Personuppgiftsansvarig

Box 606

169 26 Solna

Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

Senast uppdaterad: 2018.11.19