Om oss

Print page

Environmental Science är ett verksamhetsområde som är specialiserat på utveckling och marknadsföring av produkter och lösningar för att skydda grönytor, skogen och bekämpa skadedjur.

Bayer arbetar med målet att lösa två av världens mest basala behov: hälsa och näring. Det har aldrig varit viktigare att samarbeta och skapa innovativa lösningar i vår strävan att hantera dessa behov, eftersom världen står inför enorma utmaningar, såsom klimatförändringar, begränsade naturresurser och stigande befolkningstal.

Environmental Science intar en vital roll i detta arbete, och vi känner ett ansvar inför utmaningarna, eftersom vi värnar om och strävar efter att främja hälsa, hygien och säkerhet för människor över hela världen – på ett uthålligt sätt.

Detta gör vi genom innovation och teknologi för att kunna ta hand om de miljöer, där vi alla lever våra liv i dag – och i framtiden.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att skydda oss mot och ultimativt utrota invalidiserande och livshotande sjukdomar genom användning av olika lösningar mot smittspridning. Vi arbetar målinriktat på att utveckla skadedjursbekämpningen för att skydda folkhälsan och hygienen samt att förbättra livsmedelssäkerheten.

Genom ogräs-och skadedjursbekämpning upprätthåller vi säkerheten i byggnader, transporter och infrastruktur. Vi bevarar naturresurser genom att understödja skogsbruket i att möta den ökande efterfrågan på trä- och pappersbaserade produkter. Dessutom medverkar våra lösningar till att förbättra människors välfärd och hälsa genom upprätthållande av grönytor av hög kvalitet för sport, lek och avslappning.

En värld i snabb utveckling kräver att vi konstant utforskar nya lösningar på våra utmaningar, lösningar som är bättre och mer uthålliga. Till gagn för våra kunder, samhället och vår planet.

Vi arbetar målinriktat på att främja friska miljöer, där vi lever, leker och arbetar, så att människor och samhällen över hela världen kan trivas och leva livet fullt ut.

I Sverige erbjuder vi ett omfattande sortiment av professionella produkter för:

  • Bekämpning av skadedjur
  • Medel för att skydda växter – här ingår också produkter särskilt utvecklade för skogsnäringen.

Bayer: Science for a better life.

 

Alla verksamma ämnen och formuleringar i sortimentet omfattas av Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel och växtskyddsmedelsförordningen.