Bayer Environmental Science Professional kommer att kallas Envu när förvärvet är slutfört

Det nya namnet på det framtida fristående företaget återspeglar engagemanget för partnerskap med kunder och innovation

Print page

Cary, 16 augusti 2022 – Bayer Environmental Science Professional tillkännagav idag att det kommer att heta Envu som ett fristående företag, när Cinven slutför förvärvet av affärsområdet från Bayer*.  Namnet uttalas ”ehn-VIEW” och är en sammansättning av ”environment” och ”vision” och har utvecklats med hjälp av synpunkter från både anställda och kunder runt om i världen.

 

”Som en pålitlig branschledare vet vi att det krävs starka partnerskap och ett nytt perspektiv för att säkerställa fortsatt framgång för våra kunder”, säger Gilles Galliou, chef för Bayer Environmental Science Professional och framtida vd för det nya fristående företaget. ”Därför kommer Envu att ägna sig åt att erbjuda kunderna innovativa lösningar för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet och ta itu med de svåraste utmaningarna som våra miljöer står inför idag.”

 

Envu kommer att arbeta tillsammans med kunderna för att se utmaningar ur deras perspektiv och föra samman olika perspektiv och en vision som sträcker sig bortom kemi.

 

”Det faktum att vårt nya företag enbart kommer att fokusera på miljövetenskap kommer att göra det möjligt för oss att lösa problem snabbare, smartare och effektivare”, säger Galliou. ”De utmaningar som vi löser i dag kommer att bidra till att säkerställa en hälsosam framtid för alla”, fortsatte Galliou.

 

”Vi har en gedigen erfarenhet av att erbjuda kunderna effektiva, säkra och hållbara lösningar”, säger Tiffany Fremder, chef för den globala marknadsföringen för Environmental Science. ”Vi kommer att fortsätta detta åtagande som Envu och utöka vårt fokus på innovation för att uppnå långsiktig miljöhälsa och hållbarhet.”

 

Från och med nu och fram till dess att försäljningen är officiellt avslutad kommer organisationen att fortsätta att vara Bayer-företaget Environmental Science Professional. Företaget ser dock fram emot att lansera sin nya företagsidentitet fullt ut efter det framgångsrika slutförandet av försäljningen, vilket planeras ske senare i år.  Verksamheten kommer också att fortsätta att samarbeta stolt med Bayer som ett fristående företag.

 

*Transaktionen mellan Bayer och Cinven pågår fortfarande. Lanseringen av det nya företaget och namnet beror på om affären avslutas eller inte.  Fram till dess fortsätter verksamheten Environmental Science Professional att ägas av Bayer och kommer att drivas som sådan.

 

Om Bayer
Bayer är ett globalt företag med kärnkompetens inom de biovetenskapliga områdena hälsovård och näring. Företagets produkter och tjänster är utformade för att hjälpa människor och planeten att blomstra genom att stödja arbetet att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande global befolkning innebär. Bayer har åtagit sig att driva en hållbar utveckling och skapa en positiv inverkan med sin verksamhet. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och att genom innovation och tillväxt skapa tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, tillförlitlighet och kvalitet i hela världen. Under räkenskapsåret 2021 hade koncernen cirka 100 000 anställda och en omsättning på 44,1 miljarder euro. FoU-kostnaderna före specialkostnader uppgick till 5,3 miljarder euro. Du finner mer information på 
www.bayer.com.

Om Cinven
Cinven är ett ledande internationellt riskkapitalbolag som fokuserar på att bygga globala företag i världsklass. Dess fonder investerar i sex nyckelsektorer: Företagstjänster, konsumentverksamhet, finansiella tjänster, hälsovård, industriföretag och TMT (teknik, media och telekommunikation). Cinven har kontor i London, New York, Frankfurt, Paris, Milano, Madrid, Guernsey och Luxemburg. Cinven har ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, lokalsamhällen, miljön och samhället. 
www.cinven.com

 

Mediakontakter: 

För frågor om Environmental Science:

Jennifer Poore
Chef för global marknadskommunikation, ES

jennifer.poore@bayer.com

919-475-5814

 

För frågor som rör Bayer och försäljningen:

Alexander Hennig

Kommunikation, avdelningen för växtforskning

alexander.hennig@bayer.com

+49 175 3089736

 

Prognoser

Detta pressmeddelande kan innehålla prognoser baserade på aktuella antaganden och prognoser från Bayers ledning. Olika kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer kan leda till väsentliga skillnader mellan företagets faktiska framtida resultat, finansiella situation, utveckling och prestationer och de uppskattningar som görs här. Det inkluderar de faktorer som diskuteras i Bayers offentliga rapporter som finns tillgängliga på Bayers webbplats på följande adress www.bayer.com. Företaget tar inget ansvar för att uppdatera prognoserna eller anpassa dem till framtida händelser eller utveckling.