Insektsmedel

K-Obiol® EC 25

Insektsmedel

K-Obiol® EC 25

Produktöversikt

Professionell bekämpning av skadeinsekter i spannmålslager.

Produktbeskrivning

K-Obiol® EC 25 är en flytande insekticid för professionell bekämpning av skadedjur i spannmålslager. Den kännetecknas av en snabb knockdown och varaktig effekt mot en lång rad skadevållare, såsom kornvivel, risvivel, kastanjebrun mjölbagge, khaprabagge, sågtandad plattbagge, majsmal, majsvivel, korintmott och indiskt mjölmott. Medlet verkar när insekterna kommer i kontakt med den behandlade ytan.

En behandling om året är tillräcklig

Långtidsverkan av behandlingen beror på vilken utrustning som används vid behandlingen och hur rena de behandlade ytorna är. Lämplig utrustning är dimaggregat eller ryggspruta med lågtrycksmunstycke.

Fördelar:
• Förebygger angrepp av skadedjur
• Snabb knockdown-effekt

Fakta:
• Verksamt ämne: Deltametrin: 25 g/L, Piperonylbutoxid: 225 g/L
• Emballage: 1 liter

Användning & Säkerhet

Dosering och besprutning

Grova ytor: 30 ml upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 50 m2 yta. (1 liter räcker till ca 1.600 m2)

Jämna ytor:
60 ml upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 100 m2 yta. (1 liter räcker till ca 1.600 m2) Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som
anges i märkningen.

Liknande produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt
Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Insektsmedel

QuickBayt®

Granulat

Effektiv flugbekämpning i stallar

Visa produkt
AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt
Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Produktbild av Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® White

Klar att använda

Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor

Visa produkt
Produktbild av Racumin Pasta Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta

Klar att använda

Effektivt rått- och musmedel i våt och fuktig miljö

Visa produkt
Produktbild av K-Obiol ULV6 Insektsmedel

K-Obiol® ULV6

Koncentrat

Färdigblandad insekticid för skydd av spannmålen

Visa produkt
Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt