Insektsmedel

K-Obiol® ULV6

Insektsmedel

K-Obiol® ULV6

Produktöversikt

Färdigblandad insekticid för skydd av spannmålen

Produktbeskrivning

K-Obiol® ULV6 är en flytande färdigblandad insekticid för skydd av spannmål. Behandlingen av spannmålen sker vid inlagring eller i samband med utskeppning. Endast för sluten användning med applikationsutrustning särskilt avsedd för ändamålet.

K-Obiol® ULV6 påföres med ett lågtrycksmunstycke, som placeras över transportbandet, eller i elevatorn. Specialutrustning kan köpas för montering på transportutrustningen. Behandlingen av spannmålen bör utföras så nära det slutliga lagret som möjligt.

Knockdown-verkan av formuleringen inträffar när skadeinsekter som är aktiva, kommer i kontakt med medlet eller äter av det behandlade spannmålen. Kontrollerande effekt upp till 8 veckor. Effekten gäller även för skadeinsekter som befi nner sig inne i spannmålen, när de kryper ut.

Verksamma ämnen:

- Deltametrin 6 g/liter

- Piperonylbutoxid 54 g/liter

Förpackning: 15 liter

Dosering:

Tillsätt 4,2 liter K-Obiol® ULV6 till 100 ton spannmål.
En behandling per parti.

Högst en behandling per år.

Användning & Säkerhet

Använda var

Beredning av livsmedel Livsmedelshantering Livsmedelsfabriker Lager

Dosering och besprutning

Tillsätt 4,2 liter K-Obiol® ULV6 till 100 ton spannmål.
En behandling per parti.

Högst en behandling per år.

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som anges i märkningen.

Liknande produkter

Insektsmedel

Maxforce® White

Klar att använda

Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor

Visa produkt
Insektsmedel

K-Obiol® EC 25

Koncentrat

Professionell bekämpning av skadeinsekter i spannmålslager.

Visa produkt
Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt
Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt
Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt
Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Insektsmedel

QuickBayt®

Granulat

Effektiv flugbekämpning i stallar

Visa produkt
Produktbild av Racumin Pasta Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta

Klar att använda

Effektivt rått- och musmedel i våt och fuktig miljö

Visa produkt
Produktbild av Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt