Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Produktöversikt

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Produktbeskrivning

K-Othrine SC25® används mot krypande insekter t.ex. skalbaggar, vägglöss, myror och kackerlackor. Användningen skall ske inomhus i springor och liknande samt
på heltäckningsmattor. Kan användas i flerfamiljshus, villor, bagerier, fabriker, livsmedels- och tobaksaffärer, hotell, kök, restauranger, mejerier, slakterier.
K-Othrine SC 25® sprutas på och omkring insekternas uppehålls- och gömställen.
Medlet verkar, när insekterna kommer i kontakt med de behandlade ytorna. Effekt och långtidsverkan av K-Othrine SC 25® är beroende av ytans struktur och porositet. Om den behandlade ytan rengöres ofta, kommer långtidsverkan att försvagas. Den färdiga blandningen missfärgar inte de behandlade ytorna, men kan efterlämna en svagt synlig hinna.

Fördelar:
• Mot krypande insekter.
• Effektivt och långtidsverkande.

Fakta:
• Verksamt ämne: Deltamatrin 2,46 vikt-% (25 g/liter
• Emballage: 1 liter

Användning & Säkerhet

Använda var

Lantbruksbyggnad Livsmedelsfabriker Industribyggnad Kök Inomhus Lager Jordbruk

Dosering och besprutning

100 gram bete i varje station (per behandling)

Stor förekomst:
50 ml K-Othrine® upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m2.

Mindre förekomster:
25 ml K-Othrine® upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m2. Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som
anges i märkningen.

Liknande produkter

Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® White

Klar att använda

Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor

Visa produkt
Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Produktbild av Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt
Produktbild av Racumin Pasta Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - NY formulering

Klar att använda

Effektivt rått- och musmedel i våt och fuktig miljö. NY och...

Visa produkt
K-Othrine Partix produktbild Insektsmedel

K-Othrine® Partix™ - NYHET

NY och innovativ formulering för bekämpning av insekter på...

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt
Produktbild av Maxforcce Platin Insektsmedel

Maxforce® Platin - NYHET

Helt ny formulering för bekämpning av långsprötad...

Visa produkt