Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Produktöversikt

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Produktbeskrivning

Maxforce® Quantum Myrdosa är färdig att använda för bekämpning av myror i och omkring byggnader. Dosan innehåller lockmedel. Myrorna tar lockmedel och det verksamma ämnet med ner i boet och myrboet bekämpas således inifrån. Lockmedel och verksamt ämne är inkapslat i en kammare mitt i dosan. Myrplågan kommer normalt att upphöra efter 1-3 veckor, beroende på angreppets omfattning.

Fördelar:
• Verkar mycket lockande på alla slags myror
• Kan användas utomhus och inomhus
• Hela boet bekämpas
• Dosan är aktiv i upp till 12 veckor

Fakta:
• Innehåll: Imidakloprid 0,03 vikt-%
• Emballage: 1 x (150 x 2 gr)

Användning & Säkerhet

Använda var

Inomhus Offentlig byggnad Lager Livsmedelshantering Beredning av livsmedel

Dosering och besprutning

Dosan aktiveras genom att med tummen trycka ned folien i dosans mitt. Myrorna får nu fri tillgång till lockmedlet. För att få full effekt, bör flera myrdosor placeras ut, 1–2 per myrbo. Se till att myrorna inte har tillgång till annan föda under bekämpningen. Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som
anges i märkningen.

Liknande produkter

Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Produktbild av Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® White

Klar att använda

Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor

Visa produkt
Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt
Produktbild av Racumin Pasta Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - NY formulering

Klar att använda

Effektivt rått- och musmedel i våt och fuktig miljö. NY och...

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt
AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt
Produktbild av Maxforcce Platin Insektsmedel

Maxforce® Platin - NYHET

Helt ny formulering för bekämpning av långsprötad...

Visa produkt
K-Othrine Partix produktbild Insektsmedel

K-Othrine® Partix™ - NYHET

NY och innovativ formulering för bekämpning av insekter på...

Visa produkt