Insektsmedel

Maxforce® White

Insektsmedel

Maxforce® White

Produktöversikt

Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor

Produktbeskrivning

Maxforce White IC® är en gel mot kackerlackor och färdigt att använda på ställen som innehåller födoämnen som drar till sig olika arter av kackerlackor. Maxforce
White IC® är baserat på den aktiva substansen imidakloprid. Maxforce White IC® är godkänt för användning mot kackerlackor inomhus.
Gelen placeras på platser där kackerlackor passerar eller uppehåller sig, så som under kanter, längs med lister, i håligheter och sprickor m.m. Gelen har god vidhäftningsförmåga och droppar ej, varför den också kan placeras i tak.
Gelen är klar att användas och innehåller födoämnen som attraherar olika arter av kackerlackor.
Till Maxforce White IC® finns ett speciellt appliceringsverktyg. Tuben placeras i en “tryckpistol” som för fram gelen när handtaget trycks ihop. Efter intagande av en dödlig dos, tar det några timmar innan kackerlackorna dör. Maxforce White IC® är speciellt lämpligt att använda i lokaler, där man vill undvika att spruta med insekticider.

Fördelar:

• Kan användas utan att avbryta eventuell produktion
• Lämplig när man vill undvika sprutning
• Klart att använda
• Enkel användning med tryckpistol

Fakta:
• Innehåll: Imidakloprid 2,15 vikt-%
• Emballage: 4 x 30 g

Användning & Säkerhet

Använda var

Livsmedelsfabriker Livsmedelshantering Inomhus Kök Lager

Dosering och besprutning

Maxforce White IC® appliceras med en droppstorlek upp till 5 mm i diameter (ca 0,1 g produkt). Applicerad mängd anpassas till angreppets omfattning och art av kackerlacka. Applicera 1–3 droppar per m2 eller löpmeter.
På platser där kackerlackor förekommer i stor mängd är det effektivast med flera små droppar än få stora. De större arterna kackerlackor (Periplaneta americana, Blatta orientalis samt Periplaneta australiasiae) bör bekämpas med en högre dos (3 droppar) liksom vid starka angrepp av de mindre arterna (Blattella germanica och Supella longipalpa).

En tub räcker till behandling av ca 100–300 m2 eller löpmeter. Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som anges i märkningen.

Liknande produkter

Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Produktbild av Maxforcce Platin Insektsmedel

Maxforce® Platin - NYHET

Helt ny formulering för bekämpning av långsprötad...

Visa produkt
K-Othrine Partix produktbild Insektsmedel

K-Othrine® Partix™ - NYHET

NY och innovativ formulering för bekämpning av insekter på...

Visa produkt
AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt
Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Produktbild av Racumin Pasta Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - NY formulering

Klar att använda

Effektivt rått- och musmedel i våt och fuktig miljö. NY och...

Visa produkt
Produktbild av Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt