Så här bekämpar du svartmyran

Myror är ett återvändande problem i och omkring byggnader. Här kommer några tips hur man kan bekämpa svartmyran.

Print page

Myror kan tränga in i bostaden genom många olika kanaler och små öppningar, exempelvis via sprickor i betonggolv, och de lever i håligheter och under golvet. Även om svartmyran egentligen inte är en smittospridare, är den ändå en oönskad besökare i matvaror och där den annars kan tänkas finnas.

Hur bekämpar svartmyran?

För att vara säkar på att man bekämpar svartmyran effektivt, är det viktigt att välja en produkt som är framtagen för just den situation man befinner sig i:
Skall bekämpningen ske utomhus eller inomhus?
Handlar det om en efterbehandling?

Det finns en lång rad möjligheter at lösa problemet, men det är viktigt att ta fram en passande strategi för bekämpning. Här kan ni se vilka produkter Bayer Environmental Science har för att bekämpa svartmyran både inomhus och utomhus.

 

Inomhus

Utomhus

Efterbehandling

Maxforce® Quantum

   

 

 

Maxforce® Quantum Myrdosa

   

 

    

K-Othrine® SC 25

   

       

AquaPy®

   

  

 

Läs mer om våra produkter för att bekämpa myror här.

Här kan du läsa ännu mer om olika strategier för bekämpning.

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.