Malariamygga

Latinskt namn: Anopheles spp.
Livscykel: Ca 2-3 veckor
Ägg: 30 - 150 st ägg med 2-3 dagars mellanrum
Storlek: 7,5 mm

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och subtropiska områden och lever därmed i områden där sjukdomen malaria är utbredd.

De kan resa långa sträckor på jakt efter mat eller den perfekta äggläggar platsen. Honorna är de som söker blod och slår ofta till när människor ligger och vilar.
Myggor gillar varmt väder men vila under den varmaste delen av dagen. De är aktiva från skymning till gryning.

Rekommenderade produkter

AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt

Mygg

Myggor är en enträgen insekt. Beroende på art, häckar de i...

Visa mer

Fjärilsmygga

Fjärilsmygga kallas också för badrumsflugor, eftersom det...

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer