Svartmyra

Latinskt namn: Lasius niger
Livscykel: Upp till 25 år
Ägg: Ca 15-20 stk
Storlek: 4 mm

Svartmyra är den vanligaste myrarten i Sverige.
Andra namn för svartmyra är trädgårdsmyra, sockermyra eller tuvmyra. Ett namn som den har fått eftersom den bygger bo i tuvor, vid stenar, stockar och liknande.
Boet byggs i regel i marken, ofta under stenar eller plattor som får en hel del sol.

Svartmyran ses ofta nära eller i människors hem där de brukar bosätta sig i en vägghålighet eller under golvet.

Rekommenderade produkter

Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt

Myror

Av alla insekter som angriper byggnader, är myror den...

Visa mer
Argentine Ant

Argentinska myran

Den Argentinska myran är utbredd i stora delar av...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer