Boklus

Latinskt namn: Liposcelis bostrychophila
Livscykel: Upp till 6 månader
Ägg: Ca. 200 ägg pr. hona
Storlek: 1-3 mm

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar och annat material. Stora angrepp sker oftast i varma och fuktiga miljöer eftersom boklusen behöver över 60% relativ fuktighet för att trivas.
På grund av boklusen kan även stora partier med korn förkastas.

Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Tillfälliga skadedjur

Visa mer

Mattbagge

Den vuxna baggarna ser man särskilt på våren och i slutet...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer