Boklus

Latinskt namn: Liposcelis bostrychophila
Livscykel: Upp till 6 månader
Ägg: Ca. 200 ägg pr. hona
Storlek: 1-3 mm

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar och annat material. Stora angrepp sker oftast i varma och fuktiga miljöer eftersom boklusen behöver över 60% relativ fuktighet för att trivas.
På grund av boklusen kan även stora partier med korn förkastas.

Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Mattbagge

Den vuxna baggarna ser man särskilt på våren och i slutet...

Visa mer

Tillfälliga skadedjur

Visa mer