Mattbagge

Latinskt namn: Anthrenus verbasci
Livscykel: 1-3 år
Ägg: Ca.40 ägg pr. hona
Storlek: 4,5 mm

De vuxna skalbaggar ses oftast under våren och sensommaren. Utanför kan de hittas i olika blommande växter där de äter nektar. Larverna lever mestadels av samma typ av mat som mattbaggarna. Äggen läggs oftast i fågelbon, musbon eller andra djurbo som innehåller fjädrar, dun och liknande. Det kan också leva inomhus i textilier, pälsar, insektssamlingar och uppstoppade djur.


Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Tillfälliga skadedjur

Visa mer