Mattbagge

Latinskt namn: Anthrenus verbasci
Livscykel: 1-3 år
Ägg: Ca.40 ägg pr. hona
Storlek: 4,5 mm

De vuxna skalbaggar ses oftast under våren och sensommaren. Utanför kan de hittas i olika blommande växter där de äter nektar. Larverna lever mestadels av samma typ av mat som mattbaggarna. Äggen läggs oftast i fågelbon, musbon eller andra djurbo som innehåller fjädrar, dun och liknande. Det kan också leva inomhus i textilier, pälsar, insektssamlingar och uppstoppade djur.


Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Tillfälliga skadedjur

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer