Kackerlacker

Kackerlackor - Ett allvarligt hot

Kackerlackor är vanliga i byggnader som förknippas med produktion eller mathantering. Offentliga byggnader och bostadsfastigheter lider också av angrepp.

Kackerlackor utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa. Den avger sig allergener som förvärrar astmasymptom och den kan överföra bakterier som orsakar:

    Gastroenterit
    Tyfus
    Dysenteri
    Polio och andra sjukdomar


Identifiera inkräktarna
Innan åtgärder vidtas bedöm angreppet. Identifiera vilken art det handlar om och omfattningen av angreppet.

En hålla en hög standard på hygien är viktigt. Det gör det svårt för kackerlackorna att få tillgång till mat och vatten. Se till att du har en ren miljö och kartlägga inkommande material, inklusive emballage och tvätt.

Uppnå en snabb och effektiv bekämpning av kackerlackor

En effektiv insektsbehandling består utav att spraya ytor och lägga ut insektsdödande bete i och runt kackerlackernas bo och längs gångar de färdas. Det som man bör tänka på är att de flesta sprayer är kackerlacksavvisande, så det bör inte appliceras på samma plats som betet eftersom det kommer att avskräcka dem att livnära sig på betet.

Skalbaggar & Vivlar

Många skalbaggar är svåra skadedjur och kan orsaka stora...

Visa mer

Mygg

Myggor är en enträgen insekt. Beroende på art, häckar de i...

Visa mer

Tillfälliga skadedjur

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Amerikansk kackerlacka

Sällskaplig, nattlig och spenderar dagen i sprickor/skrevor.

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer

Tysk kackerlacka

Tyska kackerlackor är snabbare och mindre än andra arter,...

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer

Fjärilsmygga

Fjärilsmygga kallas också för badrumsflugor, eftersom det...

Visa mer

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer

Spyfluga

Typically, blue, black or green these insects have a...

Visa mer

Mattbagge

Den vuxna baggarna ser man särskilt på våren och i slutet...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer

Brunråtta

Brunråttan finns ofta utomhus och tenderar att leva på fält...

Visa mer

Husmus

Husmusen är korthårig och färgen varierar från ljusbrunt...

Visa mer

Mattbagge

Den vuxna baggarna ser man särskilt på våren och i slutet...

Visa mer

Indisk mjölmott

Ett lagrings skadedjur som angriper allt från...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer

Svartbagge

Svartbagge bosätter sig i små sprickor och är ett särskilt...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Kvarnmott

Kan vara en fruktad skadegörare av spannmålslager och...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Trepunkterad skräpmal

Trepunkterad skräpmal lever i det vilda, och larverna finns...

Visa mer

Risvivel

Attacker alla typer av spannmå, särskilt vete och korn.

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Husfluga

Husflugan är nu utbredd över hela världen, och på vissa...

Visa mer

Trädgårdsborre

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk -...

Visa mer
Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Amerikansk kackerlacka

Sällskaplig, nattlig och spenderar dagen i sprickor/skrevor.

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer

Tysk kackerlacka

Tyska kackerlackor är snabbare och mindre än andra arter,...

Visa mer
Argentine Ant

Argentinska myran

Den Argentinska myran är utbredd i stora delar av...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer

Svartmyra

Svartmyra är den vanligaste myrarten i Sverige.

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Tysk kackerlacka

Tyska kackerlackor är snabbare och mindre än andra arter,...

Visa mer

Amerikansk kackerlacka

Sällskaplig, nattlig och spenderar dagen i sprickor/skrevor.

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer

Myror

Av alla insekter som angriper byggnader, är myror den...

Visa mer

Gnagare

Gnagare är utan tvekan det största globala skadedjuret för...

Visa mer

Skadedjur i spannmål

Inom varje grupp, vissa betraktas mer som primära skadedjur...

Visa mer

Husfluga

Husflugan är nu utbredd över hela världen, och på vissa...

Visa mer

Flugor

I sverige finns det ungefär 6000 arter och utgör ordningen...

Visa mer

Vägglöss

Vägglusen är en fästing som livnär sig på blod och har inga...

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer