Tvestjärt

Latinskt namn: Forficula auricularia
Livscykel: 1 år
Ägg: Små klasar med 20-50 stk i varje
Storlek: 17,5 mm

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig i trädgårdar, fruktträdgårdar och plantskolor.
Tvestjärtar är mest aktiva på natten. De gömmer sig under dagen under stenar, eller om de kan hitta skugga och fuktighet. De äter främst växter, men även bladlöss, kvalster och kadaver.

Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Tillfälliga skadedjur

Visa mer

Mattbagge

Den vuxna baggarna ser man särskilt på våren och i slutet...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer