Silverfisk

Latinskt namn: Lepisma saccharina
Livscykel: Upp till 8 år
Ägg: 1-3 st / dag
Storlek: 12 mm

Silverfiskar är helt ofarliga för människor och djur. De bör därför betraktas som ett skadedjur i den utsträckning som de kan göra skada som t.ex. på böcker, frimärken eller foton.
De föredrar en varm och fuktig miljö, och frodas därför i badrummet och i mindre grad i köket.

Silverfiskar föredrar socker och stärkelse som livsmedel. De kan mycket väl leva på en diet av döda insekter, men även av proteiner som finns i tvålavlagringar i duschar och handfat. I vissa fall kan de också leva av tapetklister och mögelsvampar.

Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Tysk kackerlacka

Tyska kackerlackor är snabbare och mindre än andra arter,...

Visa mer

Amerikansk kackerlacka

Sällskaplig, nattlig och spenderar dagen i sprickor/skrevor.

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer