Trädgårdsborre

Latinskt namn: Phyllopertha horticola
Livscykel: Upp till 1 år
Ägg: Ca 14 st
Storlek: 20-23 mm

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk - inte minst på gräsmattor. Det är inte de vuxna skalbaggarna som utgör det största problemet för gräsmattan, utan deras larver som livnär sig på att äta gräsrötterna. När larverna livnär sig på gräsrötterna dör helt enkelt gräset och du får en trädgård med stora gula / bruna områden av dött gräs.