Kornvivel

Latinskt namn: Sitophilus granarius
Livscykel: 9 månader
Ägg: Upp till 200 st /hona
Storlek: 3,5 mm

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar ett hål i kärnan, lägger ägg, och sedan utvecklas larven inuti kärnan. Som ett resultat av larv ens utveckling så blir det fuktighet, värme och en kraftig svamptillväxt i säden.
Det är lätt att se angreppen vid ingångs- och utgångshålen i kärnan.
Spannmålets vikt och kvalitet minskas med en stor attack.

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer