Fläskängern

Latinskt namn: Dermestes lardarius
Livscykel: 2-3 månader
Ägg: Mer än 2000 ägg per. hona
Storlek: 8 mm

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla för "naturens sophämtare". De ser t.ex till att kadaver kommer in i kretsloppet igen. Det är en mycket viktig handling, men det är också något som sätter fläskängern i konflikt med oss då många av de livsmedel vi lagrar motsvarar ganska väl "dött" kött.
Fläskängern gillar att lägga sina ägg i kadavret, och de kan även sätta dem i de torra delarna som brosk och torkat kött rester.

Den anträffas relativt ofta i skafferier, där såväl larverna som de fullbildade djuren lever av fläsk, torrt kött och liknande, men är även skadlig för skinn, pälsverk och uppstoppade djur.

Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Skalbaggar & Vivlar

Många skalbaggar är svåra skadedjur och kan orsaka stora...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer