Fjärilsmygga

Latinskt namn: Psychoda alternata
Livscykel: Ca 5 veckor
Ägg: Upp till 100 st /hona
Storlek: 6 mm

Fjärilsmygga kallas också för badrumsflugor, eftersom det är där man ofta märker att de fladdrar runt. Vid en hastig blick liknar de mycket små fjärilar.
De förekommer även vid floder, sjöar och inte minst i filtren på slambassänger i avloppsreningsverk. Särskilt i samband med reningsverk kan det uppkomma i stora mängder.

De kan vara irriterande att ha som husdjur, men de sticker inte och gör ingen skada.

Rekommenderade produkter

AquaPy produktbild Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt

Mygg

Myggor är en enträgen insekt. Beroende på art, häckar de i...

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer