Faraomyra

Latinskt namn: Monomorium pharaonis
Livscykel: 3-4 månader male / Op till 9 måneder hun
Ägg: 500 stk
Storlek: 2 mm

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider sig relativt snabbt från lägenhet till lägenhet med hjälp av så kallade 'satellit bon'. I praktiken innebär detta att arbetsmyrorna tar en drottning från huvudboet och flyttar någon annanstans. Därfter skapar hon ett nytt bo, delar sig igen och så håller det på.

Myrboen anläggs i mörka håligheter och sprickor, gärna nära en värmekälla.

Rekommenderade produkter

Ficam-W-Sweden Insektsmedel

Ficam® W

Vattenlösligt pulver

Speciellt utvecklad för bekämpning av getingar och vägglöss.

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Maxforce-Quantum-Sverige Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt

Myror

Av alla insekter som angriper byggnader, är myror den...

Visa mer
Argentine Ant

Argentinska myran

Den Argentinska myran är utbredd i stora delar av...

Visa mer

Svartmyra

Svartmyra är den vanligaste myrarten i Sverige.

Visa mer