Australisk tjuvbagge

Latinskt namn: Ptinus tectus
Livscykel: 3-6 månader
Ägg: 120 + ägg över 3-4 veckor i början av sommaren
Storlek: 3-4 mm

En nattinsekt som tål låga temperaturer och avlar på fuktiga ställen (ett tecken på dålig förvaring).

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben och kraftigt insvängd mellan bröstet och buken.
Larverna är 3-5 mm långa och kan orsaka skada på byggnader när de borrar sig in för att förpuppas.

Rekommenderade produkter

Produktbild av K-Obiol ULV6 Insektsmedel

K-Obiol® ULV6

Koncentrat

Färdigblandad insekticid för skydd av spannmålen

Visa produkt
Insektsmedel

K-Obiol® EC 25

Koncentrat

Professionell bekämpning av skadeinsekter i spannmålslager.

Visa produkt

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Skalbaggar & Vivlar

Många skalbaggar är svåra skadedjur och kan orsaka stora...

Visa mer