Getingar

Latinskt namn: Vespula vulgaris
Livscykel: 3-4 veckor
Ägg: 10-20 st
Storlek: 18 mm

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där hon sedan lägger ägg. Boet är uppbyggt av en en slags pappersmassa som skapats av en blandning av tuggat träfiber och saliv. Vanligen bygger getingarna boet på en vind, under en takås eller i någon hålmur. På boet utsöndrar drottningen sedan en kemikalie som håller myror borta.

Arbetsfördelnigen är så att drottningen och hanarna ansva­rar för förökelsen och arbetarna byg­ger boet. Arbetarna föder även larverna och ansvarar för sam­hällets försvar.
Getingbon är i regel bara ettåriga, eftersom de inte är utvecklade till att gömma föda för vintern. Därmed upplöses samhället på hösten och arbetarna dör. Drottningen tar sig däremot till ett varmare ställe och övervintrar till nästkommande år.

Mygg

Myggor är en enträgen insekt. Beroende på art, häckar de i...

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer

Fjärilsmygga

Fjärilsmygga kallas också för badrumsflugor, eftersom det...

Visa mer