Strimmig trägnagare

Latinskt namn: Anobium punctatum
Livscykel: 2-4 veckor
Ägg: Ca. 20-40 ägg per. hona
Storlek: 4 mm

Strimmig trägnagare allmänt känd som "Trämask". Det finns spår av skalbaggar i nästan alla äldre hus, men de lever även utomhus i de döda träden, staket, stolpar och andra oskyddade träprodukter.

Rekommenderade produkter

Insektsmedel

K-Othrine® SC25

Koncentrat

Långtidsverkande speciellt på glatta ytor

Visa produkt

Skalbaggar & Vivlar

Många skalbaggar är svåra skadedjur och kan orsaka stora...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer