Ny fungicid mot snömögel på golfbanor: Exteris® Stressgard®

Säsongen för angrepp av snömögel närmar sig, men i Bayer Environmental Science har vi goda nyheter som kan hjälpa dig som har svårbehandlad snömögel. Hjälpen heter Exteris® Stressgard®.

Bayer golf ball

Användning

Exteris® Stressgard® är en nyligen lanserad systemiskt verkande fungicid som används förebyggande och kurativt mot snömögel, Microdochium Patch (Microdochium nivale), på tee, green och krage på golfbanor.

 

Kombinationen av de båda verksamma ämnena, fluopyram och trifloxystrobin, leder till en effektiv och långsiktig verkan. Båda två bildar en skyddande barriär på bladets yta. Fluopyram verkar systemiskt ända upp till bladens spets och trifloxystrybin verkar lokalsystemiskt där bladet penetreras. Exteris® Stressgard® säkrar därför en effektiv och långvarig verkan samt förbättrar gräskvaliteten.

 

Bryter resistensen

Exteris Stressgard bryter resistensen, eftersom fluopyram kommer från en helt ny grupp av fungicider (SDHI). För att minimera risken för uppkomst av resistens bör upprepade kurativa behandlingar undvikas.

 

Om du vill veta mera, är du välkommen att kontakta vår Technical Sales Manager:

Magnus Rosander på magnus.rosander@bayer.com eller tel. 0768 678 667.

 

Lär mer om Exteris® Stressgard® här.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.