Bredbladigt ogräs

Bredbladiga ogräs är ett problem eftersom de konkurrerar med vanligt gräs

Ofta är det vanligt att man vill ta itu med sitt ogräs av estetiska skäl. Ogräsangrepp har en väldigt negativ inverkan på "utseende" av området.
Det kan även vara en oangelägenhet på gräsmattor där man utöver sporter. Många sporter spelas på gräs och kräver en jämn ytkvalité. Särskilt bollsporter som t.ex fotboll och golf. Ogräs har då i allmänhet ett annat växtsätt vilket bidrar till att göra ytan ojämn.

Att ta itu med bredbladiga ogräs

Bredbladiga ogräs är generellt mer aktiva under vintern, men några är bara aktiva på sommaren medan andra arter är aktiva hela året. Bredbladiga ogräs är ett uppenbart problem eftersom det ofta finns ett antal arter på en och samma plats. Visst kan det förekomma bara ett sorts ogräs, men i allmänhet så bör man överväga behandling för flera arter på en och samma gång.

Gräs

Grass weeds are a problem because they compete with...

Visa mer

Vitgröe

Vitgröe växer i trädgårdar, kärr, ängar, betesmarker, diken...

Visa mer

Snärjmåra

Snärjmåra är en årlig ört med en klättrande tillväxt, och ...

Visa mer

Åkersenasp

Åkersenap växer ofta på ljusa öppna eller lätt skuggade...

Visa mer

Rödlomme

Visa mer

Veronika

Veronika är en stor växtfamilj med omkring 450 arter. De...

Visa mer

Bergsyra

Bergsyran finns både i fält, längs vägar, sandmarker och i...

Visa mer

Groblad

De växer vilt vid vägkanter och på gångstigar. Groblad är...

Visa mer

Hönsarv

Hönsarv växer i alla slags biotoper, i skogar, ängsmark,...

Visa mer

Korsört

Visa mer

Tusensköna

Flerårig planta som gärna växer på öppna, fuktiga och...

Visa mer

Maskros

Maskrosen är mycket vanligt i hela Sverige. Den förekommer...

Visa mer

Åkertistel

Åkertistel växer på jordbruksmark och strandvallar och är...

Visa mer

Rotfibbla

Rotfibbla kännetecknas igenom att den har en rosett av...

Visa mer

Våtarv

Våtarvens blommor är små med fem vita djupt kluvna...

Visa mer

Ängssyra

Ängsyra är vanligt i hela Sverige längs vägkanter, i...

Visa mer

Dunört

Dunörten växer i diken, stränder, banvallar och...

Visa mer

Röllike

Växten finns både i torra eller fuktiga marker, dvs. nästan...

Visa mer

Klöver

Klöver är en väldigt vanlig växt. Den växer ofta på ängar,...

Visa mer

Trampört

Visa mer

Vallmo

Blommorna växer upprätt, antingen enskilt eller tillsammans...

Visa mer

Plister

Plister åtefinns oftast på vanliga näringsrika jordar som...

Visa mer

Kamomill

Visa mer

Fingerört

Fingerörten är ett växtsläkte inom familjen rosväxter och...

Visa mer

Fetmållor

Fetmållor är ett släkte av amarantväxter. De trivs oftast i...

Visa mer

Åkerviol

Åkerviolen växer på åkrar och odlad mark, men också på berg...

Visa mer

Levermossa

Levermossa hittas praktiskt taget överallt på marken och är...

Visa mer

Mossa

Mossa är en enkel primitiv vintergrön växt som inte har...

Visa mer

Raps

Raps odlas oftast, men har också börjat växa på andra...

Visa mer

Styvmorsviol

Styvmorsviol trivs särskilt på sura och neutrala jordar och...

Visa mer

Förgätmigej

Förgätmigej har odlats under lång tid som en prydnadsväxt i...

Visa mer

Kanadabinka

Små korgar av blommor samlas i en förgrening toppar. Varje...

Visa mer