Gräs

Grass weeds are a problem because they compete with turfgrass for:
  • Growing space
  • Water
  • Nutrients
  • Sunlight

 

Deal with these weeds also for the following reasons:

  • Aesthetics: Turf areas are often a monostand grass species and it’s the uniformly standing grass, which gives these areas aesthetic value. Weed infestations negatively impact on the “the look” of the area.
  • Sports surface quality : Many sports played on turf require a quality surface with an even smoothness, particularly ball sports, ranging from soccer and hockey to golf and lawn bowls. Weeds generally have a different growth habit and make the surface uneven.
  • Dangerous sports surface: Weeds can be dangerous on sports turf surfaces where traction is important. For example, on football pitches or racetracks.

Grass weeds can be annual, completing their lifecycle within one year, or perennial. Annual grass weed is divided into two groups, those which live over the winter months and those which live over the summer months.

The most important annual grass weed to occur during winter is Poa annua or Wintergrass. In summer there are two important annual grass species which occur in turf situations these are Crowsfootgrass (Eleusine indica) and Summergrass, sometimes called Cragbrass (Digitaria sp.).

Turf suffers many perennial grass weeds including Parramattagrass, Paspalum and Wiregrass.

Bredbladigt ogräs

Ofta är det vanligt att man vill ta itu med sitt ogräs av...

Visa mer

Vitgröe

Vitgröe växer i trädgårdar, kärr, ängar, betesmarker, diken...

Visa mer

Snärjmåra

Snärjmåra är en årlig ört med en klättrande tillväxt, och ...

Visa mer

Åkersenasp

Åkersenap växer ofta på ljusa öppna eller lätt skuggade...

Visa mer

Rödlomme

Visa mer

Veronika

Veronika är en stor växtfamilj med omkring 450 arter. De...

Visa mer

Bergsyra

Bergsyran finns både i fält, längs vägar, sandmarker och i...

Visa mer

Groblad

De växer vilt vid vägkanter och på gångstigar. Groblad är...

Visa mer

Hönsarv

Hönsarv växer i alla slags biotoper, i skogar, ängsmark,...

Visa mer

Korsört

Visa mer

Maskros

Maskrosen är mycket vanligt i hela Sverige. Den förekommer...

Visa mer

Tusensköna

Flerårig planta som gärna växer på öppna, fuktiga och...

Visa mer

Åkertistel

Åkertistel växer på jordbruksmark och strandvallar och är...

Visa mer

Rotfibbla

Rotfibbla kännetecknas igenom att den har en rosett av...

Visa mer

Våtarv

Våtarvens blommor är små med fem vita djupt kluvna...

Visa mer

Ängssyra

Ängsyra är vanligt i hela Sverige längs vägkanter, i...

Visa mer

Dunört

Dunörten växer i diken, stränder, banvallar och...

Visa mer

Röllike

Växten finns både i torra eller fuktiga marker, dvs. nästan...

Visa mer

Klöver

Klöver är en väldigt vanlig växt. Den växer ofta på ängar,...

Visa mer

Trampört

Visa mer

Vallmo

Blommorna växer upprätt, antingen enskilt eller tillsammans...

Visa mer

Fingerört

Fingerörten är ett växtsläkte inom familjen rosväxter och...

Visa mer

Plister

Plister åtefinns oftast på vanliga näringsrika jordar som...

Visa mer

Kamomill

Visa mer

Fetmållor

Fetmållor är ett släkte av amarantväxter. De trivs oftast i...

Visa mer

Åkerviol

Åkerviolen växer på åkrar och odlad mark, men också på berg...

Visa mer

Levermossa

Levermossa hittas praktiskt taget överallt på marken och är...

Visa mer

Raps

Raps odlas oftast, men har också börjat växa på andra...

Visa mer

Mossa

Mossa är en enkel primitiv vintergrön växt som inte har...

Visa mer

Styvmorsviol

Styvmorsviol trivs särskilt på sura och neutrala jordar och...

Visa mer

Kanadabinka

Små korgar av blommor samlas i en förgrening toppar. Varje...

Visa mer

Förgätmigej

Förgätmigej har odlats under lång tid som en prydnadsväxt i...

Visa mer